fbpx

Heidi & Ruby // Intimate Wedding in Hoian

Bộ ảnh Intimate Wedding nằm trong khuôn khổ WS của anh Phan Tiến đầu năm 2021. Thien Tong may mắn được tham gia, gặp gỡ và chụp lại đám cưới của cặp đôi tại Hội An. 

Một buổi tối để làm quen, một đêm háo hức tại An Villa. Tụi mình dậy sớm và sẵn sàng cho một ngày thật đẹp. Cùng nhau kayak trên sông Thu Bồn, chứng kiến Ceremony ấn tượng và tận hưởng Party ở Anica Villa, rất nhiều những hoạt động khác của cặp đôi Heidi & Ruby. Dưới đây là câu chuyện trọn vẹn của Thien Tong Photography.

Bộ ảnh từng được feature trên tạp chí cưới hàng đầu thế giới Junebug Weddings: https://junebugweddings.com/wedding-blog/elegant-tropical-wedding-inspiration/


Photographer: Thien Tong
Concept & Styling: A Passionate Journey WS Phan Tien Photography
Workshop Coordinator:  HandsHeart Wedding
Wedding day shoot planner: Meraki Wedding Planner
Florist and decorator: Amoa Flower
Videographer: Kiba Wedding
Venue:  Anicca Hoian & Anvilla Hoi An
Bridal gowns: Hacchic Couture
Papeterie: Flocat
Calligraphy: Letter and Soul

01 HeidiiRuby DSC 6550 1
172a HeidiiRuby 01 HeidiiRuby DSC 6550 copy 1
03 HeidiiRuby DSC 6552
04 HeidiiRuby DSC 6555
07 HeidiiRuby DSC 6576 1
09 HeidiiRuby L1090602
10 HeidiiRuby IMG 0352
11 HeidiiRuby IMG 0332
12 HeidiiRuby DSC 6646
14 HeidiiRuby DSC 6621
17 HeidiiRuby IMG 0347
18 HeidiiRuby L1090694
19 HeidiiRuby IMG 0380
20 HeidiiRuby L1090825
21 HeidiiRuby IMG 0350
22 HeidiiRuby IMG 0358
23a HeidiiRuby L1090919
24 HeidiiRuby DSC 6931
24a HeidiiRuby DSC 6931
25 HeidiiRuby DSC 6959
28a HeidiiRuby DSC 6972
29 HeidiiRuby DSC 6993
30 HeidiiRuby DSC 7031
31 HeidiiRuby DSC 7101
32 HeidiiRuby DSC 7104
34 HeidiiRuby DSC 7078
33 HeidiiRuby DSC 7146
35 HeidiiRuby DSC 7170 2
36a HeidiiRuby IMG 0362
36b HeidiiRuby IMG 0362
37 HeidiiRuby IMG 0439
38 HeidiiRuby DSC 7260
39 HeidiiRuby DSC 7272
40 HeidiiRuby IMG 0365
41 HeidiiRuby L1090962
42 HeidiiRuby L1090992
43 HeidiiRuby DJI 0042
44 HeidiiRuby DSC 7297
45 HeidiiRuby DJI 0077
46 HeidiiRuby DSC 7332
47 HeidiiRuby IMG 0443
48 HeidiiRuby DSC 7362
49 HeidiiRuby DJI 0052
50 HeidiiRuby DSC 7394
51 HeidiiRuby DJI 0054
52 HeidiiRuby DSC 7402
53 HeidiiRuby DJI 0061
56 HeidiiRuby L1100063
54b HeidiiRuby DSC 7561
57 HeidiiRuby DSC 7417
58 HeidiiRuby DSC 7425
59 HeidiiRuby DSC 7419
60 HeidiiRuby L1100066
61 HeidiiRuby L1100068
62 HeidiiRuby DSC 7423
63 HeidiiRuby L1100071
64 HeidiiRuby DSC 7427
65 HeidiiRuby DSC 7580
68 HeidiiRuby DSC 7566
67 HeidiiRuby DSC 7571
69 HeidiiRuby DSC 7605
70 HeidiiRuby DSC 7586
71 HeidiiRuby L1100125
72 HeidiiRuby DSC 7616
73 HeidiiRuby L1100147 1
74 HeidiiRuby DSC 7627
75 HeidiiRuby L1100181
76 HeidiiRuby L1100233
77 HeidiiRuby DSC 7662
78 HeidiiRuby DSC 7710
79 HeidiiRuby DSC 7712
84 HeidiiRuby DSC 7835
83 HeidiiRuby L1100235
82 HeidiiRuby L1100222
80 HeidiiRuby DSC 7765
81 HeidiiRuby DSC 7783
87 HeidiiRuby DSC 7936
85 HeidiiRuby DSC 8003
86 HeidiiRuby IMG 0462
88 HeidiiRuby DSC 8033
89 HeidiiRuby DSC 8087
90 HeidiiRuby DSC 8112
91 HeidiiRuby IMG 0471
92 HeidiiRuby DSC 8992
95 HeidiiRuby DSC 8997
93 HeidiiRuby DSC 8996
94 HeidiiRuby DSC 8995
96 HeidiiRuby DSC 8225 1
98 HeidiiRuby DSC 8208 1
99 HeidiiRuby L1100252 1
100 HeidiiRuby DSC 8229 1
101 HeidiiRuby DSC 8236 1
102 HeidiiRuby DSC 8253 2
103 HeidiiRuby IMG 0340 1
105 HeidiiRuby IMG 0370 2
105A HeidiiRuby DSC 8284A 1
105b HeidiiRuby DSC 8284A 1
106 HeidiiRuby IMG 0371 1
106 HeidiiRuby IMG 0371A 1
106 HeidiiRuby IMG 0371B 1
106A HeidiiRuby IMG 0371 1
108 HeidiiRuby DSC 8301 1
108 HeidiiRuby DSC 8301A 1
108 HeidiiRuby DSC 8301B 1
108 HeidiiRuby DSC 8301D 1
109 HeidiiRuby DSC 8348 1
108 HeidiiRuby DSC 8301C 1
111a HeidiiRuby L1100316 1
111b HeidiiRuby L1100323 1
112 HeidiiRuby IMG 0479 1
113 HeidiiRuby DSC 8386 2
114 HeidiiRuby DSC 8390 1
115 HeidiiRuby L1100335 1
116 HeidiiRuby L1100336 1
117 HeidiiRuby DSC 8429 1
118 HeidiiRuby L1100363 1
119 HeidiiRuby IMG 0480 1
120 HeidiiRuby DSC 8489 1
121 HeidiiRuby DSC 8502 1
122 HeidiiRuby DSC 8514 1
123 HeidiiRuby IMG 0482 1
124 HeidiiRuby DSC 8547 1
125 HeidiiRuby DSC 8552 1
126 HeidiiRuby IMG 0483 1
127 HeidiiRuby DSC 8599 1
128 HeidiiRuby DSC 8669 1
129 HeidiiRuby DSC 8678 1
130 HeidiiRuby IMG 0492 1
131 HeidiiRuby DSC 8709 1
132 HeidiiRuby DSC 8715 1
133 HeidiiRuby DSC 8804 1
134 HeidiiRuby IMG 0507 1
135 HeidiiRuby DSC 9104
136 HeidiiRuby DSC 9109
138 HeidiiRuby DSC 9107
137 HeidiiRuby DSC 9111
139 HeidiiRuby DSC 9001
140 HeidiiRuby IMG 0522
141 HeidiiRuby IMG 0523
142 HeidiiRuby DSC 9076
143 HeidiiRuby DSC 9013
146 HeidiiRuby DSC 9087
146a HeidiiRuby DSC 9087
144 HeidiiRuby IMG 0532
147 HeidiiRuby DSC 9072
148 HeidiiRuby IMG 0527
149 HeidiiRuby DSC 9055
153 HeidiiRuby DSC 9048
152 HeidiiRuby DSC 9047
151 HeidiiRuby DSC 9046
153 HeidiiRuby DSC 9048
154 HeidiiRuby DSC 9081
156 HeidiiRuby DSC 9094
155 HeidiiRuby IMG 0531
161 HeidiiRuby DSC 9146
160 HeidiiRuby IMG 0534
162 HeidiiRuby DSC 9202
163 HeidiiRuby DSC 9224
164 HeidiiRuby DSC 9286
165 HeidiiRuby DSC 9235
166 HeidiiRuby IMG 0538
167 HeidiiRuby L1100438
168 HeidiiRuby DSC 9356
169 HeidiiRuby DSC 9441
170 HeidiiRuby DSC 9454
171 HeidiiRuby L1100443
172 HeidiiRuby 01 HeidiiRuby DSC 6550 copy
02 HeidiiRuby DSC 6551
172cHeidiiRuby 01 HeidiiRuby DSC 6550 copy
176 HeidiiRuby IMG 0448
176b HeidiiRuby IMG 0448
177 HeidiiRuby L1100087
178 HeidiiRuby L1100092
179 HeidiiRuby IMG 0449
179A HeidiiRuby IMG 0449
181A HeidiiRuby DSC 0020
182 HeidiiRuby DSC 0046
182A HeidiiRuby DSC 0046
182B HeidiiRuby DSC 0020
187 HeidiiRuby 160 HeidiiRuby DSC 9673
188 HeidiiRuby 161 HeidiiRuby DSC 9667
189 HeidiiRuby 162 HeidiiRuby DSC 9689
190 HeidiiRuby 163 HeidiiRuby IMG 0542
190a HeidiiRuby 163 HeidiiRuby IMG 0542
191 HeidiiRuby 164 HeidiiRuby 187 HeidiiRuby DSC 9617
192 HeidiiRuby 165 HeidiiRuby IMG 0543
193 HeidiiRuby 166 HeidiiRuby DSC 9756
194 HeidiiRuby 167 HeidiiRuby DSC 9812
194a HeidiiRuby 167 HeidiiRuby DSC 9812
194c HeidiiRuby 167 HeidiiRuby DSC 9812
SHARE THIS STORY