fbpx

Giang & Huynh // Destination Wedding Dalat

“Cảm ơn vì đã không ép nhau phải trưởng thành” – đó là điều mình lắng nghe được từ tâm tư của Giang và Huỳnh, một điều đối với mình mà nói thì có chút “ấm lòng”. Bởi tình yêu cần nhiều nhất là những xúc cảm, thêm một chút vô tư và vụng dại, đôi lúc chẳng cần gọn gàng ngăn nắp làm chi. Lễ cưới thân mật của Giang và Huỳnh diễn ra chỉ một vài ngày trước và vẫn khiến mình lâng lâng đến bây giờ, một phần vì mấy ly rượu mà cả đám bạn chí cốt của Giang và Huỳnh dùng để ép mình ra bã, phần lớn hơn là vì những cảm xúc trong ngày cưới quá overwhelming, quá “chạm” khiến mình chẳng thể quên.

Photos & Video Thien Tong Photography
Planning & Decor stylenotes.vn
Wedding dress hollytongweddings
Groom apparel cooperandcobespoke
Makeup artist myha.66
Hair styling a.duyyyyy1212
Venue anamandaradalatresort

Day 1: We have couple shooting session in Tuyen Lam

001 GiangHuynh Web 02 Couple Giang Huynh DSC 7361 destinationweddingvietnam
002 GiangHuynh Web 01 Couple Giang Huynh DSC 7360 destinationweddingvietnam
003 GiangHuynh Web 06 Couple Giang Huynh DSC 7926 destinationweddingvietnam
004 GiangHuynh Web 08 Couple Giang Huynh DSC 7935 destinationweddingvietnam
005 GiangHuynh Web 10 Couple Giang Huynh DSC 7452 destinationweddingvietnam
006 GiangHuynh Web 11 Couple Giang Huynh DSC 7492 destinationweddingvietnam
007 GiangHuynh Web 12 Couple Giang Huynh DSC 7486 destinationweddingvietnam
009 GiangHuynh Web 17 Couple Giang Huynh DSC 7648 destinationweddingvietnam
17 Couple Giang Huynh DSC 7648
010 GiangHuynh Web 19 Couple Giang Huynh DSC 7712 destinationweddingvietnam
011 GiangHuynh Web 21 Couple Giang Huynh DSC 7616 destinationweddingvietnam
012 GiangHuynh Web 23 Couple Giang Huynh DSC 7940 destinationweddingvietnam
013 GiangHuynh Web 31 Couple Giang Huynh DSC 8089 destinationweddingvietnam
014 GiangHuynh Web 32 Couple Giang Huynh DSC 8241 destinationweddingvietnam
015 GiangHuynh Web 37 Couple Giang Huynh DSC 8168 destinationweddingvietnam
016 GiangHuynh Web 39 Couple Giang Huynh DSC 8181 destinationweddingvietnam
017 GiangHuynh Web 40 Couple Giang Huynh DSC 8200 destinationweddingvietnam
018 GiangHuynh Web 43 Couple Giang Huynh DSC 8267 destinationweddingvietnam
019 GiangHuynh Web 45 Couple Giang Huynh DSC 8257 destinationweddingvietnam
020 GiangHuynh Web 46 Couple Giang Huynh DSC 8298 destinationweddingvietnam
021 GiangHuynh Web 48 Couple Giang Huynh DSC 8302 destinationweddingvietnam
022 GiangHuynh Web 47 Couple Giang Huynh DTP 9513 destinationweddingvietnam
023 GiangHuynh Web 49 Couple Giang Huynh DTP 9346 destinationweddingvietnam
024 GiangHuynh Web 55 Couple Giang Huynh DSC 8548 destinationweddingvietnam
56 Couple Giang Huynh DSC 8640
025 GiangHuynh Web 59 Couple Giang Huynh DTP 9532 destinationweddingvietnam
026 GiangHuynh Web 58 Couple Giang Huynh DSC 8663 destinationweddingvietnam
027 GiangHuynh Web 63 Couple Giang Huynh DTP 9592 destinationweddingvietnam
028 GiangHuynh Web 61 Couple Giang Huynh DSC 8700 destinationweddingvietnam
030 GiangHuynh Web 65 Couple Giang Huynh DSC 8783 destinationweddingvietnam
031 GiangHuynh Web 66 Couple Giang Huynh DSC 8810 destinationweddingvietnam
032 GiangHuynh Web 68 Couple Giang Huynh DSC 8817 destinationweddingvietnam
033 GiangHuynh Web 71 Couple Giang Huynh DSC 8838 destinationweddingvietnam
034 GiangHuynh Web 72 Couple Giang Huynh DSC 8862 destinationweddingvietnam
035 GiangHuynh Web 75 Couple Giang Huynh DSC 8885 destinationweddingvietnam
036 GiangHuynh Web 76 Couple Giang Huynh DSC 8887 destinationweddingvietnam

Day 2: Wedding day

FLYCAMDALAT2
077WGiangHuynh Web 077001 Destination Wedding Giang Meo DJI 0919 2
078WGiangHuynh Web 078005 Destination Wedding Giang Meo DSC 8908
079WGiangHuynh Web 079006 Destination Wedding Giang Meo DSC 8911
080WGiangHuynh Web 080007 Destination Wedding Giang Meo DSC 8929
081WGiangHuynh Web 081009 Destination Wedding Giang Meo DTP 0169
082WGiangHuynh Web 082020 Destination Wedding Giang Meo DSC 8999
083WGiangHuynh Web 083010 Destination Wedding Giang Meo DSC 8937
084WGiangHuynh Web 084012 Destination Wedding Giang Meo SC 9053
085WGiangHuynh Web 085013 Destination Wedding Giang Meo SC 9000
086WGiangHuynh Web 086014 Destination Wedding Giang Meo DSC 8944
087WGiangHuynh Web 087015 Destination Wedding Giang Meo DTP 9749
088WGiangHuynh Web 088016 Destination Wedding Giang Meo DTP 9760
089WGiangHuynh Web 089017 Destination Wedding Giang Meo DSC 9166
090WGiangHuynh Web 090021 Destination Wedding Giang Meo DSC 9014
091WGiangHuynh Web 091022 Destination Wedding Giang Meo DSC 9011
092WGiangHuynh Web 092023 Destination Wedding Giang Meo DSC 9019
093WGiangHuynh Web 093024 Destination Wedding Giang Meo DSC 9148
094WGiangHuynh Web 094025 Destination Wedding Giang Meo DJI 0900
095WGiangHuynh Web 095026 Destination Wedding Giang Meo DJI 0945
096WGiangHuynh Web 096027 Destination Wedding Giang Meo DTP 0133
097WGiangHuynh Web 097029 Destination Wedding Giang Meo DTP 9822 2
098WGiangHuynh Web 098031 Destination Wedding Giang Meo DSC 9243
099WGiangHuynh Web 099032 Destination Wedding Giang Meo DSC 9244
100WGiangHuynh Web 100033 Destination Wedding Giang Meo DSC 9144 2
101WGiangHuynh Web 101036 Destination Wedding Giang Meo DSC 9207
102WGiangHuynh Web 102037 Destination Wedding Giang Meo DSC 9145
103WGiangHuynh Web 103038 Destination Wedding Giang Meo DSC 9232
104WGiangHuynh Web 104039 Destination Wedding Giang Meo DSC 9226
105WGiangHuynh Web 105040 Destination Wedding Giang Meo DSC 9230
106WGiangHuynh Web 106041 Destination Wedding Giang Meo DSC 9079 copy
107WGiangHuynh Web 107042 Destination Wedding Giang Meo DSC 9064
108WGiangHuynh Web 108046 Destination Wedding Giang Meo DSC 9099
109WGiangHuynh Web 109047 Destination Wedding Giang Meo DSC 9100
110WGiangHuynh Web 110053 Destination Wedding Giang Meo DTP 9877
111WGiangHuynh Web 111046 More Moments HG DSC 9155
112WGiangHuynh Web 112048 Destination Wedding Giang Meo DTP 0029
113WGiangHuynh Web 113049 Destination Wedding Giang Meo DTP 9765
114WGiangHuynh Web 114050 Destination Wedding Giang Meo DTP 9913
115WGiangHuynh Web 115051 Destination Wedding Giang Meo TP 9916
116WGiangHuynh Web 116054 Destination Wedding Giang Meo DSC 9112
117WGiangHuynh Web 117056 Destination Wedding Giang Meo DTP 9792
118WGiangHuynh Web 118052 Destination Wedding Giang Meo DTP 9935 2
119WGiangHuynh Web 119057 Destination Wedding Giang Meo DSC 9147
120WGiangHuynh Web 120058 Destination Wedding Giang Meo DTP 0086
121WGiangHuynh Web 121061 Destination Wedding Giang Meo DTP 0371
122WGiangHuynh Web 122060 Destination Wedding Giang Meo DSC 9120
123WGiangHuynh Web 123062 Destination Wedding Giang Meo DSC 9288
124WGiangHuynh Web 124065 Destination Wedding Giang Meo DSC 9405
125WGiangHuynh Web 125066 Destination Wedding Giang Meo DSC 9423
126WGiangHuynh Web 126067 Destination Wedding Giang Meo DSC 9201
127WGiangHuynh Web 127068 Destination Wedding Giang Meo DSC 9531
128WGiangHuynh Web 128070 Destination Wedding Giang Meo DSC 9553
129WGiangHuynh Web 129071 Destination Wedding Giang Meo DSC 9617
130WGiangHuynh Web 130072 Destination Wedding Giang Meo DSC 9633 2
131WGiangHuynh Web 131073 Destination Wedding Giang Meo DSC 9700
132WGiangHuynh Web 132074 Destination Wedding Giang Meo DSC 9689
133WGiangHuynh Web 133075 Destination Wedding Giang Meo DSC 9715
134WGiangHuynh Web 134076 Destination Wedding Giang Meo DTP 0393
135WGiangHuynh Web 135077 Destination Wedding Giang Meo DTP 0418
136WGiangHuynh Web 136078 Destination Wedding Giang Meo DTP 0422
137WGiangHuynh Web 137079 Destination Wedding Giang Meo DSC 9736
138WGiangHuynh Web 138080 Destination Wedding Giang Meo DSC 9757
139WGiangHuynh Web 139081 Destination Wedding Giang Meo DTP 0453
140WGiangHuynh Web 140082 Destination Wedding Giang Meo DTP 0456
142WGiangHuynh Web 142084 Destination Wedding Giang Meo DTP 0471
143WGiangHuynh Web 143085 Destination Wedding Giang Meo DTP 0475
144WGiangHuynh Web 144086 Destination Wedding Giang Meo DSC 9823
145WGiangHuynh Web 145087 Destination Wedding Giang Meo DSC 9825
146WGiangHuynh Web 146088 Destination Wedding Giang Meo DSC 9855
147WGiangHuynh Web 147089 Destination Wedding Giang Meo DTP 0913
148WGiangHuynh Web 148090 Destination Wedding Giang Meo DSC 9877
149WGiangHuynh Web 149091 Destination Wedding Giang Meo DTP 0677 2
150WGiangHuynh Web 150094 Destination Wedding Giang Meo DSC 9930
152WGiangHuynh Web 152096 Destination Wedding Giang Meo DSC 9898 2
154WGiangHuynh Web 154099 Destination Wedding Giang Meo DTP 0625
156WGiangHuynh Web 156101 Destination Wedding Giang Meo DTP 0724
157WGiangHuynh Web 157102 Destination Wedding Giang Meo DTP 0703
158WGiangHuynh Web 158103 Destination Wedding Giang Meo DTP 0729
159WGiangHuynh Web 159104 Destination Wedding Giang Meo DTP 0777
160WGiangHuynh Web 160105 Destination Wedding Giang Meo DSC 0028
161WGiangHuynh Web 161106 Destination Wedding Giang Meo DTP 0785
162WGiangHuynh Web 162107 Destination Wedding Giang Meo DTP 0745
163WGiangHuynh Web 163109 Destination Wedding Giang Meo DSC 0049
164WGiangHuynh Web 164110 Destination Wedding Giang Meo DSC 0074
165WGiangHuynh Web 165111 Destination Wedding Giang Meo DTP 0877
166WGiangHuynh Web 166113 Destination Wedding Giang Meo DTP 0868
167WGiangHuynh Web 167114 Destination Wedding Giang Meo DTP 0836
168WGiangHuynh Web 168115 Destination Wedding Giang Meo DSC 0172
169WGiangHuynh Web 169116 Destination Wedding Giang Meo DSC 0108
170WGiangHuynh Web 170118 Destination Wedding Giang Meo DSC 0116
171WGiangHuynh Web 171119 Destination Wedding Giang Meo DTP 0847
172WGiangHuynh Web 172121 Destination Wedding Giang Meo DSC 0224
173WGiangHuynh Web 173123 Destination Wedding Giang Meo DTP 0615
174WGiangHuynh Web 174122 Destination Wedding Giang Meo DTP 0633
175WGiangHuynh Web 175124 Destination Wedding Giang Meo DSC 0241 Edit
176WGiangHuynh Web 176125 Destination Wedding Giang Meo DTP 0931
177WGiangHuynh Web 177126 Destination Wedding Giang Meo DTP 0941
178WGiangHuynh Web 178129 Destination Wedding Giang Meo DSC 0272
179WGiangHuynh Web 179130 Destination Wedding Giang Meo DSC 0296
180WGiangHuynh Web 180131 Destination Wedding Giang Meo DTP 1007
181WGiangHuynh Web 181132 Destination Wedding Giang Meo DSC 0808
182WGiangHuynh Web 182133 Destination Wedding Giang Meo DSC 0817
183WGiangHuynh Web 183134 Destination Wedding Giang Meo DSC 0767
184WGiangHuynh Web 184135 Destination Wedding Giang Meo DSC 0831
186WGiangHuynh Web 186137 Destination Wedding Giang Meo DSC 0880
187WGiangHuynh Web 187139 Destination Wedding Giang Meo DSC 0914
188WGiangHuynh Web 188140 Destination Wedding Giang Meo DSC 0929
189WGiangHuynh Web 189141 Destination Wedding Giang Meo DSC 0951 1
190WGiangHuynh Web 190142 Destination Wedding Giang Meo DSC 0970
191WGiangHuynh Web 191143 Destination Wedding Giang Meo DSC 0981
192WGiangHuynh Web 192144 Destination Wedding Giang Meo DSC 0988
193WGiangHuynh Web 193145 Destination Wedding Giang Meo DTP 1474
195WGiangHuynh Web 195147 Destination Wedding Giang Meo DSC 9206
196WGiangHuynh Web 196148 Destination Wedding Giang Meo DSC 9238
197WGiangHuynh Web 197149 Destination Wedding Giang Meo DTP 1251
198WGiangHuynh Web 198150 Destination Wedding Giang Meo DSC 0594
199WGiangHuynh Web 199151 Destination Wedding Giang Meo DTP 1321
201WGiangHuynh Web 201153 Destination Wedding Giang Meo DTP 1326
202WGiangHuynh Web 202154 Destination Wedding Giang Meo DTP 1317
203WGiangHuynh Web 203160 Destination Wedding Giang Meo DTP 0247
204WGiangHuynh Web 204ng Meo DTP 1882
205WGiangHuynh Web 205334 More Moments HG DTP 1884
206WGiangHuynh Web 206173 Destination Wedding Giang Meo DTP 1857
207WGiangHuynh Web 207161 Destination Wedding Giang Meo DSC 1400
208WGiangHuynh Web 208164 Destination Wedding Giang Meo DTP 1872 2
209WGiangHuynh Web 209168 Destination Wedding Giang Meo DSC 1454
211WGiangHuynh Web 211162 Destination Wedding Giang Meo DSC 1458 2 1
210WGiangHuynh Web 210163 Destination Wedding Giang Meo DSC 1459 2
212WGiangHuynh Web 212171 Destination Wedding Giang Meo DSC 1467
213WGiangHuynh Web 213169 Destination Wedding Giang Meo DSC 1406
214WGiangHuynh Web 214167 Destination Wedding Giang Meo DSC 1433 2
215WGiangHuynh Web 215199 Destination Wedding Giang Meo DSC 1820
216WGiangHuynh Web 216172 Destination Wedding Giang Meo DSC 1439 1
217WGiangHuynh Web 217178 Destination Wedding Giang Meo DSC 1523
218WGiangHuynh Web 218179 Destination Wedding Giang Meo DSC 1547
219WGiangHuynh Web 219181 Destination Wedding Giang Meo DTP 1931
220WGiangHuynh Web 220182 Destination Wedding Giang Meo DTP 1947
221WGiangHuynh Web 221183 Destination Wedding Giang Meo DTP 1990 2
222WGiangHuynh Web 222184 Destination Wedding Giang Meo DSC 1627
223WGiangHuynh Web 223202 Destination Wedding Giang Meo DSC 1921
224WGiangHuynh Web 224186 Destination Wedding Giang Meo DTP 2055 2
225WGiangHuynh Web 225190 Destination Wedding Giang Meo DTP 2090
226WGiangHuynh Web 226191 Destination Wedding Giang Meo DSC 1707
227WGiangHuynh Web 227192 Destination Wedding Giang Meo DSC 1717
228WGiangHuynh Web 228195 Destination Wedding Giang Meo DSC 1769
229WGiangHuynh Web 229197 Destination Wedding Giang Meo DTP 2128
230WGiangHuynh Web 230198 Destination Wedding Giang Meo DTP 2132
231WGiangHuynh Web 231201 Destination Wedding Giang Meo DSC 1899
232WGiangHuynh Web 232203 Destination Wedding Giang Meo DSC 1966
234WGiangHuynh Web 234205 Destination Wedding Giang Meo DSC 2024
235WGiangHuynh Web 235206 Destination Wedding Giang Meo DTP 2187
236WGiangHuynh Web 236207 Destination Wedding Giang Meo DSC 2113
237WGiangHuynh Web 237208 Destination Wedding Giang Meo DSC 2132
238WGiangHuynh Web 238211 Destination Wedding Giang Meo DSC 2196
239WGiangHuynh Web 239212 Destination Wedding Giang Meo DSC 2225
241WGiangHuynh Web 241217 Destination Wedding Giang Meo DSC 2300
240WGiangHuynh Web 240216 Destination Wedding Giang Meo DSC 2273
242WGiangHuynh Web 242218 Destination Wedding Giang Meo DSC 2325
243WGiangHuynh Web 243219 Destination Wedding Giang Meo DTP 2338
244WGiangHuynh Web 244220 Destination Wedding Giang Meo DSC 2363
245WGiangHuynh Web 245223 Destination Wedding Giang Meo DSC 2402
246WGiangHuynh Web 246224 Destination Wedding Giang Meo DTP 2422
247WGiangHuynh Web 247225 Destination Wedding Giang Meo DSC 2408
248WGiangHuynh Web 248226 Destination Wedding Giang Meo DSC 2412
249WGiangHuynh Web 249228 Destination Wedding Giang Meo DSC 2434
250WGiangHuynh Web 250229 Destination Wedding Giang Meo DSC 2445
251WGiangHuynh Web 251230 Destination Wedding Giang Meo DTP 2834
252WGiangHuynh Web 252231 Destination Wedding Giang Meo DTP 2862
253WGiangHuynh Web 253232 Destination Wedding Giang Meo DSC 2505
254WGiangHuynh Web 254234 Destination Wedding Giang Meo DSC 2543
255WGiangHuynh Web 255235 Destination Wedding Giang Meo DTP 2884
256WGiangHuynh Web 256239 Destination Wedding Giang Meo DSC 2654
257WGiangHuynh Web 257236 Destination Wedding Giang Meo DSC 2545
258WGiangHuynh Web 258238 Destination Wedding Giang Meo DSC 2613
259WGiangHuynh Web 259240 Destination Wedding Giang Meo DSC 2699
260WGiangHuynh Web 260241 Destination Wedding Giang Meo DTP 3005
261WGiangHuynh Web 261242 Destination Wedding Giang Meo DTP 3174
SHARE THIS STORY