WEDDING PHOTOGRAPHY, WEDDING VIDEOGRAPHY,

ELOPEMENT PLANNING

PRE-WEDDING PACKAGES

Giá chụp chưa bao gồm travel fees cho ekip

All-in-one

Basic

1 ngày chụp

1 ngày chụp

Tư vấn địa điểm, thời điểm, concept

Tư vấn địa điểm, thời điểm và concept

Stylist tư vấn concept cho trang phục

Stylist tư vấn concept cho trang phục

Hỗ trợ booking dịch vụ và địa điểm chụp

Hỗ trợ booking dịch vụ và địa điểm chụp

Nhận minimum 100 ảnh chỉnh sửa

Nhận minimum 120 ảnh chỉnh sửa

Private online gallery để xem, share và tải ảnh

Private online gallery để xem, share và tải ảnh

1 váy cưới từ thương hiệu HOLLY TONG

Không có logo, watermark trên ảnh

Makeup & hair styling

1 bó hoa tươi được thiết kế riêng

1 fine art print 60x90cm

1 premium photobook 100 trang

20 ảnh in 13x18cm

18.000.000 vnd

30.000.000 vnd

DESTINATION WEDDING PACKAGES

DELUXE

PREMIUM

3-4 wedding storytelling photographers

2 wedding storytelling photographers

Up to 8h coverage

Up to 8h coverage

30 hình sneakpeek sau 7 ngày chụp

30 hình sneakpeek sau 7 ngày chụp

1 câu chuyện từ minimum 700 ảnh chỉnh sửa

1 câu chuyện từ minimum 500 ảnh chỉnh sửa

Private online gallery for view, share and download

Private online gallery for view, share and download

Không logo, không watermark trên ảnh

Không logo, không watermark trên ảnh

Tặng 2h couple shooting

Tặng 2h chụp after party

35.000.000 vnd

60.000.000 vnd

WEDDING FILM 1

WEDDING FILM 2

2-3 cameraman

3-4 cameraman

1 drone + assistant

1 assistant + drone

Up to 8h coverage

Up to 8h coverage

1 phim cưới 5-10 phút, chất lượng full hd

1 phim cưới 5-10 phút, chất lượng full hd

Phim cưới chất lượng 4k: +10.000.0000 vnd

Phim cưới chất lượng 4k: +15.000.0000 vnd

35.000.000 vnd

50.000.000 vnd

ELOPEMENT PACKAGES

Light

Classic

Storytelling shooting - up to 8h coverage

Storytelling shooting - up to 6h coverage

Questionnaire

Planning

Questionnaire

Moodboard

Planning

1 story từ minimum 200 ảnh chỉnh sửa

Concept for decoration

Private online gallery for view, share & download

Bespoke stationnaire

Timeline & Moodboard

Decoration for ceremony & party

Makeup & hair styling

Hỗ trợ booking vendor

1 váy cưới thiết kế mới từ HOLLY TONG

1 story from minimum 300 edited photos

Private online gallery for view, share & download

30.000.000 vnd

75.000.000 vnd